Automatska klizna vrata su vrata na elektromotorni pogon

Otvaraju i zatvaraju na principu senzora i fotoćelija. Kompletna automatika je od proizvođača G-U grupacije BKS, a stakla su sigurnosna laminirana ili kaljena.
Klizna vrata s CompactMaster automatikom imaju samo 100 mm visinu kutije predviđenu za automatiku pa se savršeno uklapaju u arhitekturu objekta.
Automatska klizna vrata najčešće se ugrađuju u objekte kao što su shopping centri, hoteli, banke, zračne luke, bolnice i svi ostali javni objekti koje karakterizira velik protok ljudi.
Mogu biti 1-krilna, 2-krilna ili višekrilna, ovisno o potrebama objekta.

U slučaju požara krila kliznih vrata mogu se zaokretno otvoriti kako bi se omogućio što veći protok ljudi.