PremiDoor HST PremiDoor HST

PremiDoor HST (podizno-klizna vrata) od Profine-a omogućavaju Vam projektovanje veoma velikih otvora, kao npr. za podružetak dnevnog boravka prema vrtu i terasama, tako da ih fleksibilno možete uređivati. Prostorije za stanovanje se otvaraju prema vrtu, terase postaju prostorije za stanovanje. PremiDoor je “PREMIUM “proizvod koga karaketerišu sledeće osobine:

  • Vitka linija
  • Velika stabilnost
  • Velika toplotna izolacija
  • Velika zvučna izolacija
  • Sigurno dihtovanja
  • Veliki komfor pri rukovanju
  • Različite varijante izvedbi
  • Neobične veličine krila do 3,0 m širine i 2,5 m visine
  • Vašu individualnu arhitekturu.
  • Lagano i tiho pomjeranje elemenata
3D cad shema Fotografije

 

Profine PremiLineProfine PremiLine

Profine PremiLine – novi klizni sistem

Novi PremiLine klizni sistem vrata i prozora je dodatni razvitak kliznih sistema. On se dokazuje svojom lakoæom i neèujnošæu. Pomoæu mnogih tehnièki rafiniranih riješenja nastao je dugotrajan, siguran i prije svega komforan sistem kliznih vrata.

Jačina PremiLine-a se pokazuje u detalju. Sistem kliznih vrata se specijalno prilagodio regionalnim potrebama, kao i zahtjevima specifičnim za neku zemlju. Tako se npr. za Englesku integrirao prostor za ubacivanje pošte ili posebno dragocjena gornja daščica od plemenitog metala, koja sistemu pruža nečujno pomjeranje i istovremeno daje kvalitetnu ljepotu. Dodatna prednost PremiLine-a je sredina sa aluminijskim ojačanjem sa drškom za potpuno otvaranje. Ona nudi veliku stabilnost, sigurnost i dihtovanje. Tako se mogu realizirati veće površine prozora i kliznih elemenata, nego što je to bio ranije slučaj. Takođe se mislilo i na ugradnju tih velikih elemenata. Tako se vanjski okvir može zavariti ili alternativno mehanićki spojiti na licu mmjesta. Problemi sa uskim stepenicama time pripadaju prošlosti. Pored mnogih inovativnih novina PremiLine sistem kliznih vrata je kompatibilan sa svim 70mm-skim sistemima prozora i RolaPlus-PVC ugradbenim kutijama. Sve u svemu su to neke male prednosti sa jedne velike liste.

3D cad shema