FEAL MIL 45 (bez termo mosta)FEAL MIL 45 (bez termo mosta)

Osnovne karakteristike:
 • Dubina rama: 45 mm ili 53mm
 • Dubina krila 53 mm
 • Mjera preklopa: 6 mm
 • Žljeb za okov: Euro žljeb
 • Debljina stakla: 3-33 mm
 • Mogućnosti izrade vrata sa otvaranjem unutra i na van
 • Materijal: AlMgSi0,5 (6060),
 • Zaptivanje: 2 EPDM dihtunga
 • Debljina sloja plastifikacije: 60-80 mikrona
 • Debljina Anodno-oksidnog sloja: 18-22 mikrona
 • Boje prema RAL-u ili Elox karti
3D cad shema

 

FEAL T50 (sa termo mostom)FEAL T50 (sa termo mostom)

Osnovne karakteristike:

 • Dubina rama: 49 ili 53 mm
 • Dubina krila:57 ili 50 mm
 • Mjera preklopa: 6 mm
 • Žlijeb za okov: Euro žljeb
 • Debljina staklo: 6-35 mm
 • Širina poliamdne izolacija: 14,80 mm
 • Mogućnosti izrade vrata sa otvaranjem unutra i na van
 • Materijal: AlMgSi0,5 (6060),
 • Zaptivanje: 2 EPDM dihtunga
 • Debljina sloja plastifikacije: 60-80 mikrona
 • Debljina Anodno-oksidnog sloja: 18-22 mikrona,
 • Boje prema RAL-u ili Elox karti
3D cad shema

 

FEAL T65 (sa termo mostom) FEAL T65 (sa termo mostom)

Osnovne karakteristike:

 • Dubina rama: ravni profili65 ili zaobljeni 73 mm
 • Dubina krila:73 mm
 • Mjera preklopa: 6 mm
 • Žlijeb za okov: Euro žljeb
 • Debljina staklo: 21-50 mm (dvoslojni i troslojno)
 • Širina poliamdne izolacija: 22 mm
 • Po potrebi dodatna izolacija u poliamidu
 • Toplotna izolacija do Uf=2,136W/m2K
 • Zvučna izolacija Rw=33-45dB
 • Mogućnosti izrade vrata sa otvaranjem unutra i na van
 • Materijal: AlMgSi0,5 (6060),
 • Zaptivanje: 2 EPDM dihtunga
 • Debljina sloja plastifikacije: 60-80 mikrona
 • Debljina Anodno-oksidnog sloja: 18-22 mikrona,
 • Boje prema RAL-u ili Elox karti
3D cad shema

 

FEAL T85 (sa termo mostom)FEAL T85 (sa termo mostom)

Osnovne karakteristike:

 • Dubina rama: 77 ili 85 mm
 • Dubina krila:85 mm
 • Mjera preklopa: 6 mm
 • Žlijeb za okov: Euro žljeb
 • Debljina staklo: 30-64 mm
 • Širina poliamdne izolacija: 34 mm
 • Totlotna izolacija do Uf=1,464W/m2K
 • Zvučna izolacija Rw=33-45dB
 • Mogućnosti izrade vrata sa otvaranjem unutra i na van
 • Otpornost kod opterćenja vjetra:Klasa C3/B3 (EN12210)
 • Vodonepropusnost pri udaru kiše:Klasa 9A (EN12208)
 • Zrakonepropusnost:Klasa 4 (EN12207)
 • Materijal: AlMgSi0,5 (6060),
 • Zaptivanje: 2 EPDM dihtunga
 • Debljina sloja plastifikacije: 60-80 mikrona
 • Debljina Anodno-oksidnog sloja: 18-22 mikrona,
 • Boje prema RAL-u ili Elox karti
3D cad shema

 

ALUMIL M9650 (sa termo mostom)ALUMIL M9650 (sa termo mostom)

Osnovne karakteristike

 • Materijal: AlMgSi0,5 (6060),
 • Zatezna čvrstoća: 215 N/mm2,
 • Tvrdoća po Brinelu: 2,75 Kg/dm3,
 • Debljina anodno-oksidnog sloja: 18-23 mikrona,
 • Debljina sloja plastifikacije: 60-80 mikrona,
 • Debljina stijenke profila: 1,4-2,0 mm,
 • Termički prekid: poliamid 18 mm,
 • Mogućnosti izrade vrata sa otvaranjem unutra i na van
 • Osnovne dimenzije profila: štok 50mm, krilo 57,5mm,
 • Ispuna: 24-32mm,
 • Zaptivanje: 3 EPDM zaptivke,
 • Koeficijent prolaza toplote: 2,98 W/m2K
3D

 

ALUMIL M11000 (sa termo mostom)ALUMIL M11000 (sa termo mostom)

Osnovne karakteristike:

 • Materijal: AlMgSi0,5 (6060),
 • Zatezna čvrstoća: 215 N/mm2,
 • Tvrdoća po Brinelu: 2,75 Kg/dm3,
 • Debljina anodno-oksidnog sloja: 18-23 mikrona,
 • Debljina sloja plastifikacije: 60-80 mikrona,
 • Debljina stijenke profila: 1,4-2,0 mm,
 • Termički prekid: poliamid 20 i 24 mm,
 • Mogućnosti izrade vrata sa otvaranjem unutra i na van
 • Osnovne dimenzije profila: štok 62,5mm, krilo 70mm,
 • Ispuna: do 50mm,
 • Zaptivanje: 3 EPDM zaptivke,
 • Koeficijent prolaza toplote: 2,5 W/m2K

3D cad shema