PVC ulazna vrata System 70mm ADSystem 70mm AD

 • Poboljšana toplotna zaštita pomocu dubine ugradnje od 70mm
 • 4- komorna tehnologija  udarnog dihtunga(AD skracenica)
 • Moderan dizajn
 • Razlicite varijante dekora i boja, možete birati izmedju sivig I crnog dichtunga
 • Ekonomicnost pomocu minimiziranog lagerovanja
 • Dodatna toplotna i zvucna zaštita i sigurnost pomoc¦u dubljeg žlijeba za staklo Uf=1.4W/m2K
 • Više sigurnosti pomocu Euro žlijeba od 13 mm
 • Poboljšana statika
 • Sistem je isputan na Njemackim institutima I posjeduje sve certificate
 • Vrata u ojacana sa zeljeznim profilima 60x40x25 mm
 • Sa patentiranom zavarenom ugaonom spojnicom su posebno stabilna i odlikuje ih enormna stabilnost na promaju kao i na uticaj ekstremnih temperatura (toplo-hladno).
 • U kombinaciji sa odgovarajućim okovima i punjenjima za vrata su mogući najviši stepeni sigurnosti
 • Vrata u ojacana sa zeljeznim profilima 60x40x25 mm
 • Sistemi vrata mogu se otvarati  prema vani ili unutra. Čak i ekstremno nepovoljne prilike Vam ne mogu ništa.

3D cad shema