Brisoljeji – služe za zaštitu od sunca.

Aluminijske lamele mogu biti različite širine, različitog razmaka između pojedine lamele i mogu biti postavljene vertikalno ili horizontalno. Lamele se najčešće izrađuju kao fiksne, ali mogu biti i pokretne. Pokretne lamele moguće je zakretati ručno – mehanički ili automatski – preko elektromotora.

Primjena: Najčešće se ugrađuju na industrijske i poslovne objekte, ali isto tako izvrsno se uklapaju u stambene objekte moderne arhitekture.

Lamele dobivaju pogon preko pogonske letve spojene na motor sa cilindrom. Klip cilindra pravocrtno gibanje prenosi na letvu. Letva je preko ekscentričnog prihvatnika spojena na lamelu. Na taj način pretvara se pravocrtno gibanje pogonske letve u kružno gibanje lamele. Sve horizontalne lamele se zakreću uvijek za isti kut, i to od 0-110°, vertikalne -35°-125°, pri čemu treba prilikom montaže voditi računa o tome da ne dođe do preklopa lamela. Motor sa cilindrom učvršćuje se na nosivi profil, a ovaj pomoću nosača u zid/fasadu.
Profile je moguće dobiti u svim RAL bojama i tonovima eloksaže.

brisoleji presjeci